สายตรง อบต. โทร. 035-547121

 • โบราณสถานวัดสนามชัย

  โบราณสถานวัดสนามชัย

  แหล่งโบราณสถาน สุสานทหารนิรนาม สง่างามศูนย์ราชการ บริหารจัดการที่ดี ศรีตำบลสนามชัย
 • วัดสนามชัย

  วัดสนามชัย

  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย (เดิมชื่อตำบลพิหารแดง) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 57 ไร่ ปี พ.ศ. 1706 สร้างเจดีย์ประธานขนาดใหญ่ 1 องค์ อุโบสถอยู่ทางทิศตะวันออก เจดีย์ประธานอยู่กลางและทิศตะวันตกมีกำแหงแก้วรายรอบ รวมทั้งเจดีย์ บริวาร ทรงสัณฐานเป็นเจดีย์ 16 เหลี่ยม ซ่อมแซมถึง 3 ในสมัย ตั้งแต่ ทวารวดี อู่ทอง และอยุธยา
 • 1
 • 2

แจ้งให้ทราบ

แจ้งให้ทราบ :: เว็บไซต์นี้อยู่ระหว่างการทดสอบใช้งาน

ประกาศหนังสือราชการ

More in