สายตรง อบต. โทร. 035-535363

กองช่าง
Attachments:
Download this file (doc06184820190425153027.pdf)เรื่องแนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล[ ]2899 kB
Download this file (doc06473520190215125939.pdf)การเจาะและการใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[ ]8155 kB
Download this file (doc06788920190402111304.pdf)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น [เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ]2272 kB

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.