สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศกำหนดสมัยประชุม

Display #
Title Published Date
ประกาศกำหนดเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ 06 July 2018
ประกาศกำหนดเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๑ 29 June 2018
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 25 April 2018
ประกาศกำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ 09 April 2018
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ 27 February 2018
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 21 February 2018
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 31 January 2018
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ 28 September 2017
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ 31 July 2017
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ 12 July 2017