สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Display #
Title Published Date
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 12 September 2019
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11 12 September 2019
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 12 September 2019
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 12 September 2019
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8 12 September 2019
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7 12 September 2019
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 12 September 2019
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 12 September 2019
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 12 September 2019
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 12 September 2019