สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Display #
Title Published Date
ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 09 July 2019
ประกาศกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 09 July 2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้าง 02 July 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 26 June 2019
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องของแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 13 June 2019
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 07 June 2019
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 May 2019
ประกาศรับโอนพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 31 May 2019
ประชาสัมพันธ์หนังสือรายงานประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติราชการ ผลสำเร็จตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซด์กรมส่งเสริม 30 May 2019
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 03 May 2019