สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Display #
Title Published Date
โครงการสร้างวินับให้แก่ผู้ยืมเงิน กยศ. 04 November 2019
การป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 04 November 2019
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทง 04 November 2019
เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 28 October 2019
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องการสำรวจที่ดิน 28 October 2019
ประชาสัมพันธ์การรับสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ 28 October 2019
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบต.โคกโคเฒ่า 28 October 2019
ประชาสัมพันธ์งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 October 2019
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลากรปฏิบัติการสังกัดสำนักปลัด 24 October 2019
ขอเชิญชาวตำบลสนามชัย ร่วมสมัครกิจกรรมโครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" จังหวัดสุพรรณบุรี 22 October 2019