สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Display #
Title Published Date
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 03 May 2019
ประชาสัมพันธ์การประชุมส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2 30 April 2019
ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติประเภททั่วไป เพื่อเปลี่ยนสายงานเพื่อเป็นสายวิชาการ 23 April 2019
ประชาสัมโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 22 March 2019
ขอความร่วมมือชาวไร่อ้อยไม่ให้เผาอ้อยในพื้นที่ 27 February 2019
แผนพัฒนาประสิทธิ์ภาพการจัดเก็บรายบได้่ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 January 2019
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 14 January 2019
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2562 14 January 2019
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก 30 November 2018
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 01 November 2018