สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศรับสมัครบุคคลากร

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 5 – 14 กันยายน  2561 (เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการจึงขอส่งเอกสารประกาศสอบคัดเลือกฯ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับทราบ 

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]2068 kB