สายตรง อบต. โทร. 035-535363

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี

Display #
Title Published Date
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 September 2018
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 21 September 2018
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 18 November 2017
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 November 2017
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 November 2017
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 14 November 2017
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 14 November 2017
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 14 November 2017
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2556 14 November 2017
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 14 November 2017