สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 14 February 2020
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ทรุดตัวบริเวณซอยหัวถนน 16 หมู่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 005/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 February 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ซอยวัดสำประสิว ๙ ต่อจากดาดคอนกรีตเดิมถึงบริเวณบ่อยืมคลอง ๑ อาร์ ตามแบบแปลนเลขที่ ๓๐๓/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 February 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ทรุดตัวบริเวณซอยหัวถนน 16 หมู่ที่ 1 14 February 2020
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ซอยวัดสำปะซิว 9 ต่อจากดาดคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณบ่อยืมคลอง 1 อาร์ ตามแบบแปลนเลขที่ 303/2562 11 February 2020
ร่างประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๓วันทำการ) เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี มีขนาดความจุไม่น้อย ๑๐ ลูกบ 05 February 2020
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 07 January 2020
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 11 December 2019
เรื่อง ขอปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 27 November 2019
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 18 November 2019