สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ผลการจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 18 April 2018
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 March 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ดอนชะคราม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 March 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง 26 March 2018
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 March 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางจิบ เนตรอนงค์ จนสุดทาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 March 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง 20 March 2018
แจ้งผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 March 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังจากสวนนายเทิ้มถึงบ้านนายเอียง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 March 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง 16 March 2018