สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2562 06 September 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2562 06 September 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2562 06 September 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 5 04 September 2019
ประกาศผลการคัดเลือกผ้ประกอบการ โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 502/2562 03 September 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 502/2562 03 September 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี 2 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณที่นายประยูร เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 201/2562 02 September 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเส้นหลังศูนย์ราชการต่อจากดาดคอนกรีตเดิมถึงบริเวณหน้าวัดปู่บัวตามแบบแปลนเลขที่ 103/2562 30 August 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเส้นหลังศูนย์ราชการต่อจากดาดคอนกรีตเดิมถึงบริเวณหน้าวัดปู่บัว ตามแบบแปลนเลขที่ 103/2562 30 August 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี 2 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณที่นายประยูร เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 201/2562 30 August 2019