สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน กันยายน 2561 05 October 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดถ้ำซอย 1 หมู่ที่ 5 แบบแปลน เลขที่ 502/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2018
แจ้งผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง 19 September 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 14 September 2018
รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย - คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 ความยาว 310.00 ม. ท่อ ค.ส.ล. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 25 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 September 2018
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ 07 September 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ 201/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 September 2018
เผยแพร่ การจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03 September 2018
เรื่อง ผลการจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 03 September 2018