สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 September 2020
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยหัวเกาะ ๔ (เจ้าพ่อสำเภา) โดยการปูแอสฟัลติกส์ทับผิวจราจรเดิมหมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลเลขที่ 302/2563 24 September 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองสำโรงต่อจากถนน คสล.เดิมถึงคลองยายสุ่ม หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๐๑/๒๕๖๓ 14 September 2020
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองสำโรงต่อจากถนน คสล.เดิมถึงคลองยายสุ่ม หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๐๑/๒๕๖๓ 14 September 2020
ประกาศผู้ชนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ซอยรักสุพรรณถึงบ้านนายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์ หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนเลขที่ ๔๐๓/๒๕๖๓ 11 September 2020
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ซอยรักสุพรรณถึงบ้านนายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์ หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนเลขที่ ๔๐๓/๒๕๖๓ 11 September 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ 02 September 2020
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำปะซิว 9 ผิวจราจร หมู่ที่ 3 ตามแปลนเลขที่ 05/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 August 2020
เรื่อง เอกสารโครงการก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่18/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคสล.ซอยสำปะซิว9 ผิวจราจร หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 05/2563 31 August 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนางนิตยา เพชรน้อย หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๖๐๑/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 August 2020