สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดชื้อ/จัดจ้าง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  นั้น 

ผลการจัดจ้างประจำเดือน    ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Add comment


Security code
Refresh