สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ เพียงรายเดียวคณะกรรมการพิจารณาผลมีมติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

Attachments:
Download this file (doc00006320201001125343.pdf)doc00006320201001125343.pdf[ ]299 kB

Add comment


Security code
Refresh