สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 07 January 2020
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 11 December 2019
เรื่อง ขอปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 27 November 2019
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 18 November 2019
เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31 October 2019
แจ้งผลการค้ดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการโครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเลียบถนน ซอยสามัคคี 2 ต่อจากคลองดาดคอนกรีตเดิมถึงคลองยายสุ่ม ตามแบบแปลนเลขที่ 204/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเลียบถนน ซอยสามัคคี 2 ต่อจากคลองดาดคอนกรีตเดิมถึงคลองยายสุ่ม ตามแบบแปลนเลขที่ 204/2562 19 September 2019
ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2562 06 September 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2562 06 September 2019