สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) 17 June 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 June 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ๒ โครงการย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 June 2020
แจ้งผลการคัดเลือก โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ๒ โครงการย่อย 15 June 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ๒ โครงการย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 June 2020
เรื่อง แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ่ายขาดสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ 2โครงการย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 June 2020
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 June 2020
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 June 2020
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ 2 โครงการย่อย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 June 2020
เรื่อง แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563ิจำนวน 1 โครงการ 2โครงการย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 June 2020