สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
เรื่อง ผู้ชนะการประมูล จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 80 รายการ ประจำปี 2561 10 June 2019
เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 80 รายการ ประจำปี 2561 30 May 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 ถึงซอยดงมะม่วง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2562 03 May 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 ถึงซอยดงมะม่วงหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2562 (e-bidding) 03 May 2019
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมหินคลุกพร้อมเทคอนกรีตจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายรุ่ง หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 May 2019
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนเสริมหินคลุกพร้อมเทคอนกรีต จากถนนคสล.เดิม ถึงบ้านนายรุ่ง หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 101/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 01 May 2019
ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 ถึงซอยดงมะม่วงหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2562 22 April 2019
เผยแพร่แผนจัดการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 ถึงซอยดงมะม่วง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2562 19 April 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมหินคลุกพร้อมเทคอนกรีตจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายรุ่ง หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 101/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 April 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 ถึงซอยดงมะม่วงหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2562 17 April 2019