สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติ่มและปรับปรุง) 23 August 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการตามข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ (3 โครงการย่อย) 01 August 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 August 2019
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ (3 โครงการย่อย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 August 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่า 2562 จำนวน 1 โครงการ (3 โครงการย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 July 2019
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 July 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ (3 โครงการย่อย) 31 July 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเล้งถึงบ้านนางนิด ตามแบบแปลนเลขที่ 401/2562 19 July 2019
เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาพเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเล้งถึงบ้านนางนิด ตามแบบแปลนเลขที่ 401/2562 19 July 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเล้งถึงบ้านนางนิด ตามแบบแปลนเลขที่ 401/2562 19 July 2019