สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเสริมหินคลุกพร้อมเทคอนกรีตจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายรุ่ง หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่101/2562 09 April 2019
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถนนเสริมหินคลุกพร้อมเทคอนกรีต จากถนนคสล.เดิม ถึงบ้านนายรุ่ง หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 101/2562 09 April 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากสวนนายเทิ้ม ถึงคลองดอนโพ พร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 604/2562 14 March 2019
ประผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุขบริเวณตรงข้ามสะพาน หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 501/252 14 March 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข บริเวณตรงข้ามสะพาน หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 501/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 14 March 2019
ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการวางท่อระบายน้ำจากสวนนายเทิ้ม ถึงคลองดอนโพ พร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 604/2562 14 March 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำจากสวนนายเทิ้ม ถึงคลองดอนโพ พร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 604/2562 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 14 March 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำจากสวนนายเทิ้ม ถึงคลองดอนโพ พร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 604/2562 14 March 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลนเลขที่ 402/2562 08 March 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลนเลขที่ 402/2562 08 March 2019