สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 March 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 ตามแบบแปปลนเลขที่ 102/2562 07 March 2019
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 05 March 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ จากหลังโรงเรียนบ้านกิโลแปดถึงคลองยายสุ่ม หมู่ที่ 2 ตามาแบบแปลนเลขที่ 202/2561 21 February 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ จากหลังโรงเรียนบ้านกิโลแปดถึงคลองยายสุ่ม หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 202/2561 21 February 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำจากหลังโรงเรียนบ้านกิโลแปดถึงคลองยายสุ่มหมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 202/2561 21 February 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องสำนักงานภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 February 2019
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องสำนักงานภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 21 February 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องสำนักงานภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 21 February 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักน้ำ ซอยลาวทอง 3 จากบ้านนายโชติ กลิ่นเพรช ถึงทาวเฮ้าส์ หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 304/2561 โดยวิธีเฉพาะเจางจง 20 February 2019