สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกคลองวัวจากศูนย์ราชการถึงถนน340(เติม) ม.1 18 November 2017
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกคูส่งน้ำเลีบยถนน 340 เติม 18 November 2017
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวโครงการขุดลอกดินเลนคลองระบายน้ำคลองดาดคอนกรีตจากบ้านนายธน ถึงคลองห่าบาง ม.1 18 November 2017
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนโพ หมู่ที่ 6 18 November 2017
โครงการสอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ (รวม 3 โครงการย่อย) 14 November 2017
โครงการจ้างเหมา จำนวน 1 ประเภท (2 โครงการย่อย) 14 November 2017
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีการตกลงราคาโครงการ คสล.บ้านปากกรด ม.6 14 November 2017
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย (สขร.๑) 14 November 2017
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยประจำปีงบประมาณ 2560 14 November 2017
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 3 โครงการ 14 November 2017