สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง 16 March 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสนามชัย ๓ จากคสล.เดิม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 March 2018
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 March 2018
ผลการจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 13 March 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตจากเทศบาลถึงแยกสับไฟ หมู่ 4 22 January 2018
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่๒) 18 November 2017
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีการตกลงราคาโครงการต่อเติมกันสาด ม.2 18 November 2017
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 November 2017
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกโครงการก่อสร้างคอนกรีตคูส่งน้ำจากหลังโรงเรียนกิโลแปดถึงคลองยายสุ่ม ม.2 18 November 2017
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำจากหลังศูนย์ราชการ ถึงหน้าวัดปู้บัว ม.1 18 November 2017