สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องสำนักงานภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 21 February 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักน้ำ ซอยลาวทอง 3 จากบ้านนายโชติ กลิ่นเพรช ถึงทาวเฮ้าส์ หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 304/2561 โดยวิธีเฉพาะเจางจง 20 February 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักน้ำ ซอยลาวทอง 3 จากบ้านนายโชติ กลิ่นเพรช ถึงทาวเฮ้าส์ หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 304/2561 โดยวิธีเฉพาะเจางจง 20 February 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ ครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักน้ำ ซอยลาวทอง 3 จากบ้านนายโชติ กลิ่นเพชร ถึงเทาวเฮาส์ หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 304/2561 20 February 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองชลประทานจากเขตตำบลสนามชัยถึงไผ่ขวาง แบบแปลนเลขที่ 207/2562 12 February 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองชลประทานจากเขตตำบลสนามชัยถึงเขตไผ่ขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 February 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองชลประทานจากเขตตำบลสนามชัยถึงไผ่ขวาง แบบแปลนเลขที่ 207/2561 12 February 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ทรุดตัวบริเวณคันคลอง 1 R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 February 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ทรุดตัวบริเวณ คันคลอง 1 R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 February 2019
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 05 February 2019