สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ซอยสำปะซิว 9 หมู่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 301/2561 17 January 2019
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ซอยสำปะซิว 9 หมู่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 301/2561 17 January 2019
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ซอยสำปะซิว 9 หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 301/2561 17 January 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการเสริมหินคลุกพร้อมเทคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำทางสาธารณะข้างบ้าน นายชำนาญสุขแก่น ถึงถนนคสล. ทางเข้าวัดสำปะซิว หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2561 16 January 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการเสริมหินคลุก พร้อมเทคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำทางสาธารณะข้างบ้าน นายชำนาญ สุขแก่น ถึงถนน คสล. ทางเข้าวัด สำปะซิว หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2561 16 January 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการเสริมหินคลุกพร้อมเทคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำสาธารณะข้างบ้าน นายชำนาญ สุขแก่น ถึงคสล. ข้างวัดสำปะซิว หมู่ที่ 3 แบบแปลนเลขที่ 302/2561 16 January 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการโครงการเสริมถนนลงหินคลุกพร้อมเทคอนกรีตซอยหัวถนน 16 ก่อนถึงบ้านผู้ใหญ่รุ่งทิพย์ถึงบ้านนายทองแดง หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 101/2561 15 January 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการเสริมถนนลงหินคลุกพร้อมเทคอนกรีต ซอยหัวถนน 16 ก่อนถึงบ้านผู้ใหญ่รุ่งทิพย์ ถึงบ้านนายทองแดง หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 101/2561 15 January 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการเสริมถนนลงหินคลุกพร้อมเทคอนกรีตซอยหัวถนน 16 ก่อนถึงบ้านผู้ใหญ่รุ่งทิพย์ ถึงบ้านนายทองแดง หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 101/2561 15 January 2019
ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมเส้นคันคลองบ้านปากกรด หมู่ที่ 6 10 January 2019