สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมเส้นคันคลองบ้านปากกรด หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 602/2561 10 January 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมเส้นคันคลองบ้านปากกรด หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 602/2561 10 January 2019
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 07 January 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340-เขตเทศบาลเมืองโดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 4 แบบแปลนเลขที่ 404/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 December 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางเข้าโรงเรียนบ้านดอนโพ-บ้านนายเสน่ห์ โดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ 6 แบบแปลนเลขที่ 606/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 December 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสนามชัยทองรุ้ง หมู่ที่ 5 แบบแปลนเลขที่ 501/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 December 2018
เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาพเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - อาคารเอกประสงค์ บ้านดอนชะคราม ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2561 17 December 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - อาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนชะคราม ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 December 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340-บ้านนางสาวรัชนีวรรณ สุขพันธ์ โดยการปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 3,4 และหมู่ 5 แบบแปลนเลขที่ 405/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 December 2018
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคันคลองยายสุ่มถึงบ้านนายฉลอง เรือนทอง หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 204.1/2561 17 December 2018