สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคันคลองยายสุ่มถึงบ้านนายฉลอง เรือนทอง หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 204.1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 December 2018
ประชาสัมพันธ์กหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลาดยาง - อาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนชะคราม ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 December 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคันคลองยายสุ่มถึงบ้านนายฉลอง เรือนทองหมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 204.1/2561 14 December 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำจากหลังศูนย์ราชการ ถึงหน้าวัดปู่บัว หมู่ 1 แบบแปลนเลขที่ 103.1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 December 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านโก๊ะข้าวต้ม ถึงคันคลองท่าโขลง หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลนเลขที่ 402/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13 December 2018
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน พฤศจิกายน 2561 03 December 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางเข้าโรงเรียนบ้านดอนโพ - บ้านนายเสน่ห์ โดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 6 แบบแปลนเลขที่ 606/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 November 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนจากทางเข้าโรงเรียนบ้านดอนโพ - บ้านนายเสน่ห์ โดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 6 แบบแปลนเลขที่ 606/2561 27 November 2018
ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340 - บ้านนางสาวรัชนีวรรณ สุขพันธ์ โดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 3,4 และหมู่ 5 แบบแปลนเลขที่ 405/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 November 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340 - เขตเทศบาลเมืองโดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 4 แบบแปลนเลขที่ 404/2561 27 November 2018