สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 14 September 2018
รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย - คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 ความยาว 310.00 ม. ท่อ ค.ส.ล. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 25 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 September 2018
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ 07 September 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ 201/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 September 2018
เผยแพร่ การจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03 September 2018
เรื่อง ผลการจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 03 September 2018
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 August 2018
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย-คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 ความยาว 310.00 ม. ท่อ ค.ส.ล. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 25 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 August 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 August 2018
แจ้งผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 August 2018