สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านโก๊ะข้าวต้ม ถึงคันคลองท่าโขลง หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลนเลขที่ 402/2561 26 November 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสนามชัยทองรุ้ง หมู่ที่ 5 แบบแปลนเลขที่ 501/2561 26 November 2018
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 November 2018
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 November 2018
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 November 2018
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 November 2018
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 November 2018
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 November 2018
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธิเฉพาะเจาะจง 20 November 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากไร่นางทองคำ ถึงคลองท่าบาง หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 109.1/2560 20 November 2018