สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 20 June 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย - คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 June 2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 15 June 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยสนามชัย 3 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 June 2018
แจ้งผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 June 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง 13 June 2018
เรื่อง ผลการจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 13 June 2018
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติดำเนินการโครงการลอกดินเลนคลองระบายน้ำคลองดาดคอนกรีตจากบ้าน นายธน เทียนทอง-ถึงคลองท่าบาง หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2018
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2018
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติดำเนินการโครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากสุดเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาถึงคลองท่าบาง หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2018