สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากไร่นางทองคำถึงคลองท่าบาง หมู่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 109.1/2560 20 November 2018
รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 06 November 2018
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน ตุลาคม 2561 05 November 2018
รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 09 October 2018
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน กันยายน 2561 05 October 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดถ้ำซอย 1 หมู่ที่ 5 แบบแปลน เลขที่ 502/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2018
แจ้งผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง 19 September 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 14 September 2018
รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย - คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 ความยาว 310.00 ม. ท่อ ค.ส.ล. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 25 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 September 2018