สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธิเฉพาะเจาะจง 20 November 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากไร่นางทองคำ ถึงคลองท่าบาง หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 109.1/2560 20 November 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากไร่นางทองคำถึงคลองท่าบาง หมู่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 109.1/2560 20 November 2018
รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 06 November 2018
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน ตุลาคม 2561 05 November 2018
รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 09 October 2018
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน กันยายน 2561 05 October 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดถ้ำซอย 1 หมู่ที่ 5 แบบแปลน เลขที่ 502/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2018
แจ้งผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง 19 September 2018