สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2018
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2018
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2018
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง 31 May 2018
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2018
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2018
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง 31 May 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2018
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง 21 May 2018