สายตรง อบต. โทร. 035-535363

แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางจิบ เนตรอนงค์ จนสุดทาง หมู่ที่ ๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด     เสนอราคาเป็น  ๗๘,๔๐๐.-บาท 

๒. บริษัท อมรพนธ์ จำกัด              เสนอราคาเป็น  ๗๘,๙๐๐.-บาท 

๓. ร้านสระกระโจมพัฒนา               เสนอราคาเป็น ๗๙,๔๐๐.-บาท

ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศให้ประกาศ บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด

ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

Attachments:
Download this file (doc03752020180320160236.pdf)doc03752020180320160236.pdf[ ]269 kB

Add comment


Security code
Refresh