สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ดอนชะคราม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการ จ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ดอนชะคราม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ดอนชะคราม หมู่ที่ ๖ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตรม. จำนวน ๑ โครงการ

ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

Attachments:
Download this file (doc03784520180326165509.pdf)doc03784520180326165509.pdf[ ]252 kB

Add comment


Security code
Refresh