สายตรง อบต. โทร. 035-535363

แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ดอนชะคราม หมู่ที่ ๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธรเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ๑. บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด          เสนอราคาเป็นเงิน ๙๘,๕๐๐ บาท

  ๒. บริษัท อมรพนธ์ จำกัด                   เสนอราคาเป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท 

๓. ร้านสระกระโจมพัฒนา                     เสนอราคาเป็นเงิน ๙๙,๕๐๐ บาท

ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศ

ให้บริษัทสหสมชัยธนาพร จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป

 

Attachments:
Download this file (doc03784620180326165525.pdf)doc03784620180326165525.pdf[ ]266 kB

Add comment


Security code
Refresh