สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยสนามชัย 3 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยสนามชัย 3 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยสนามชัย 3 หมู่ที่ 5  จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรี วัสดุ

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 30,500.-บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Add comment


Security code
Refresh