สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย - คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย - คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายอำนวย - คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 625,000.- บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (doc03723020180620181251.pdf)doc03723020180620181251.pdf[ ]753 kB

Add comment


Security code
Refresh