สายตรง อบต. โทร. 035-535363

เรื่อง ผลการจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย นั้น

ผลการจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Add comment


Security code
Refresh