สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 302.2/61

ราคางบประมาณตามข้อบัญญัติ 135,500.-บาท ราคากลาง 135,500.-บาท จึงขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้

Add comment


Security code
Refresh