สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนหมู่ที่ 2

(ตามแบบแปลนเลขที่ 203.1/61) ราคางบประมาณตามข้อบัญญัติ 68,000.-บาท ราคากลาง 76,200.-บาท  จึงขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้

Add comment


Security code
Refresh