สายตรง อบต. โทร. 035-535363

แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นั้น

บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คณาโรจน์ เสนอราคาเป็นเงิน 68,000.-บาท

ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จึงประกาศให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คณาโจน์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป

 

Add comment


Security code
Refresh