สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการจ้างลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คณาโรจน์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอิ่นๆทั้งปวง

Add comment


Security code
Refresh