สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย-คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 ความยาว 310.00 ม. ท่อ ค.ส.ล. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 25 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย - คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 ความยาว 310.00 ม. ท่อ ค.ส.ล. 0.60 ม.

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 25 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 667,500.-บาท(หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Attachments:
Download this file (doc04405020180905103957.pdf)doc04405020180905103957.pdf[ ]5040 kB

Add comment


Security code
Refresh