สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ 201/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ 201/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างห้องน้ำครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ 201/2561 จำนวน 379,300 บาท

ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนคุ้มประดิษฐ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 379,300 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

Attachments:
Download this file (doc04468920180912100859.pdf)doc04468920180912100859.pdf[ ]257 kB

Add comment


Security code
Refresh