สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340 - เขตเทศบาลเมืองโดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 4 แบบแปลนเลขที่ 404/2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340 - เขตเทศบาลเมืองโดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 4 แบบแปลนเลขที่ 404/2561

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,762,900.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

Attachments:
Download this file (doc05168020181130152346.pdf)doc05168020181130152346.pdf[ ]735 kB

Add comment


Security code
Refresh