สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประชาสัมพันธ์กหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลาดยาง - อาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนชะคราม ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลาดยาง - อาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนชะคราม ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคางบประมาณ 309,700.-บาท ราคากลาง 305,000.-บาท จึงขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้

Attachments:
Download this file (doc05278720181217142601.pdf)doc05278720181217142601.pdf[ ]2893 kB

Add comment


Security code
Refresh