สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางเข้าโรงเรียนบ้านดอนโพ-บ้านนายเสน่ห์ โดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ 6 แบบแปลนเลขที่ 606/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางเข้าโรงเรียนบ้านดอนโพ-บ้านนายเสน่ห์ โดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ 6

แบบแปลนเลขที่ 606/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณปลื้ม การโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 535,000.00 บาท(ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ดอนโพ ม.6.PDF)ดอนโพ ม.6.PDF[ ]301 kB

Add comment


Security code
Refresh