สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340-เขตเทศบาลเมืองโดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 4 แบบแปลนเลขที่ 404/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340-เขตเทศบาลเมืองโดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 4

แบบแปลนเลขที่ 404/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณปลื้ม การโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 978,000.00 บาท(เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ 

Attachments:
Download this file (doc06125120181218161139.pdf)doc06125120181218161139.pdf[ ]299 kB

Add comment


Security code
Refresh