สายตรง อบต. โทร. 035-535363

แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคันคลองยายสุ่มถึงบ้านนายฉลอง เรือนทอง หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 204.1/2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคันคลองยายสุ่มถึงบ้านนายฉลอง เรือนทอง หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 204.1/2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ไชยอนันต์เพาเวอร์ จำกัด  เสนอราคาเป็นเงิน  134,000.-บาท

ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 จึงประกาศให้ บริษัท ไชยอนันต์เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป

 

Attachments:
Download this file (doc05298720181219104317.pdf)doc05298720181219104317.pdf[ ]298 kB

Add comment


Security code
Refresh