สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340-บ้านนางสาวรัชนีวรรณ สุขพันธ์ โดยการปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 3,4 และหมู่ 5 แบบแปลนเลขที่ 405/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340-บ้านนางสาวรัชนีวรรณ สุขพันธ์ โดยการปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม

หมู่ที่ 3,4 และหมู่ 5 แบบแปลนเลขที่ 405/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณปลื้ม การโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 820,000.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ

Add comment


Security code
Refresh