สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - อาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนชะคราม ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - อาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนชะคราม ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - อาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนชะคราม ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2561 จำนวน 1 โครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทัศน์ธนกร จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 304,000.-บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นต่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง 

 

Attachments:
Download this file (doc05302620181219155843.pdf)doc05302620181219155843.pdf[ ]283 kB

Add comment


Security code
Refresh