สายตรง อบต. โทร. 035-535363

เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาพเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - อาคารเอกประสงค์ บ้านดอนชะคราม ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - อาคารเอกประสงค์ บ้านดอนชะคราม ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ทัศน์ธนกร จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 304,000.-

ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 จึงประกาศให้ บริษัท ทัศน์ธนกร จำกัด ซึ่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป 

 

Attachments:
Download this file (doc05302520181219155828.pdf)doc05302520181219155828.pdf[ ]297 kB

Add comment


Security code
Refresh