สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ จากหลังโรงเรียนบ้านกิโลแปดถึงคลองยายสุ่ม หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 202/2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ จากหลังโรงเรียนบ้านกิโลแปดถึงคลองยายสุ่ม หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 202/2561 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คณาโรจน์  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

Attachments:
Download this file (doc05739420190225144003.pdf)doc05739420190225144003.pdf[ ]245 kB

Add comment


Security code
Refresh