สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการตามข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ (2 โครงการย่อย)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ (2 โครงการย่อย)

โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 83,200.-บาท (แปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

Attachments:
Download this file (doc08010220190726110418.pdf)doc08010220190726110418.pdf[ ]261 kB

Add comment


Security code
Refresh