สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่า 2562 จำนวน 1 โครงการ (3 โครงการย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการ จ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่า 2562 จำนวน 1 โครงการ (3 ดครงการย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุไรวรรณก่อสร้าง 62 โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 83,900.- บาท (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

Attachments:
Download this file (doc08137020190806160808.pdf)doc08137020190806160808.pdf[ ]254 kB

Add comment


Security code
Refresh