สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี 2 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณที่นายประยูร เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 201/2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี 2 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณที่นายประยูร เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 201/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 272,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

 

Attachments:
Download this file (doc08386520190904115500.pdf)doc08386520190904115500.pdf[ ]288 kB

Add comment


Security code
Refresh