สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 5

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 5 ตามแบบแปลเลขที่ 502/2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ส.คณาโรจน์ โดยเสนอราคาเป็ยเงิน 340,000.-บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

Add comment


Security code
Refresh