สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2562  ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

               บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คณาโรจน์       เสนอราคาเป็นเงิน   295,000.-บาท

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษ์ธนโชติ       เสนอราคาเป็นเงิน   315,000.-บาท

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญโฮม ก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน   337,500.-บาท

 ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ 6 กันยายน 2562  จึงประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คณาโรจน์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ต่อไป

Attachments:
Download this file (doc08504820190916105450.pdf)doc08504820190916105450.pdf[ ]274 kB

Add comment


Security code
Refresh