สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการโครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเลียบถนน ซอยสามัคคี 2 ต่อจากคลองดาดคอนกรีตเดิมถึงคลองยายสุ่ม ตามแบบแปลนเลขที่ 204/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเลียบถนน ซอยสามัคคี 2 ต่อจากคลองดาดคอนกรีตเดิมถึงคลองยายสุ่ม ตามแบบแปลนเลขที่ 204/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 190,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

Attachments:
Download this file (doc08663220190927120725.pdf)doc08663220190927120725.pdf[ ]273 kB

Add comment


Security code
Refresh