สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

แจ้งผลการค้ดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเลียบถนน ซอยสามัคคี 2 ต่อจากคลองดาดคอนกรีตเดิมถึงคลองยายสุ่ม              

ตามแบบแปลนเลขที่ 204/2562  ลงวันที่ 20 กันยายน 2562

                บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

                                                บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด       เสนอราคาเป็นเงิน   190,000.-บาท

                บริษัท ไชยอนันท์ เพาเวอร์ จำกัด   เสนอราคาเป็นเงิน   202,0.-บาท

                บริษัท อมรพนธ์ จำกัด               เสนอราคาเป็นเงิน   202,600.-บาท

ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ 20 กันยายน 2562  จึงประกาศให้ บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป

Attachments:
Download this file (doc08663120190927120717.pdf)doc08663120190927120717.pdf[ ]285 kB

Add comment


Security code
Refresh