สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

           ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครื่อข่ายสาระสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่ยงานของรัฐ นั้น

           องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

 

Attachments:
Download this file (doc09300820200114145744.pdf)doc09300820200114145744.pdf[ ]463 kB

Add comment


Security code
Refresh