สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน (รถบรรทุก ดีเซล) เป็นรถบรรทุกมีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแค็บเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐.- ซีซี

(คิดตามการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก) กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน เป็นรถกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

Attachments:
Download this file (doc00969220200520160149.pdf)doc00969220200520160149.pdf[ ]5386 kB

Add comment


Security code
Refresh