สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการดาดคอนกรีตคลองดอนโพ หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๓

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดาดคอนกรีตคลองดอนโพ หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

 โครงการดาดคอนกรีตคลองดอนโพ หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.เอกภัทร ก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

 โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 (รายละเอียดตาเอกสารแนบ)

Attachments:
Download this file (doc00985620200522185603.pdf)doc00985620200522185603.pdf[ ]247 kB

Add comment


Security code
Refresh